ENERGE s.r.o.
Betliarska 22 , Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 20.09.2022
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 14.09.2022
Poznámka:
EnBoost, s.r.o.
Južná trieda 2/A , Košice - mestská časť Juh
Dátum: 30.08.2022
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr.Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 24.08.2022
Poznámka:
RIGHT POWER COMMODITIES s.r.o.
Českobratrská 3321/46, Ostrava
Dátum: 23.08.2022
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 17.08.2022
Poznámka:
GEON, a.s.
Jarošova 2961/1 , Bratislava
Dátum: 12.08.2022
Poznámka:
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 08.08.2022
Poznámka:
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 22.07.2022
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 22.07.2022
Poznámka:
OsP power, s.r.o.
Sládkovičova 6583/37A , Banská Bystrica
Dátum: 22.07.2022
Poznámka:
USET s. r. o.
Krivá 21 , Košice - mestská časť Juh
Dátum: 13.07.2022
Poznámka:
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 12.07.2022
Poznámka:
EUROPA CENTER, s. r. o.
Pribinova 28, Bratislava - mestská časť Staré mesto
Dátum: 01.07.2022
Poznámka:
BCF ENERGY j. s. a.
Stavebná 1 , Banská Bystrica
Dátum: 30.06.2022
Poznámka:
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 30.06.2022
Poznámka:
Vattenfall Energy Trading GmbH
Dammtorstrasse 29-32, Hamburg, Spolková republika Nemecko
Dátum: 30.06.2022
Poznámka:
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 21.06.2022
Poznámka:
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 21.06.2022
Poznámka:
MVE Nové Zdroje s. r. o.
Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín
Dátum: 20.06.2022
Poznámka: