MEGA spol. s r. o.
Podzávoz 1135, Čadca
Dátum: 12.01.2009
Poznámka:
Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81, Piešťany
Dátum: 27.01.2010
Poznámka:
RSP Energy SK a. s.
Stromová 13, Bratislava
Dátum: 08.02.2010
Poznámka:
MVE Šarovce, s.r.o.
Mieru 6, Kalná nad Hronom
Dátum: 03.03.2010
Poznámka:
JAKOR s. r. o.
Pod Dolami 838, Vranov nad Topľou
Dátum: 28.05.2010
Poznámka:
RELCO SLOVAKIA s.r.o.
Chotárna 15, Nitra
Dátum: 10.06.2010
Poznámka:
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Celulózka 3494, Žilina
Dátum: 22.10.2010
Poznámka:
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Celulózka 3494, Žilina
Dátum: 22.10.2010
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 08.11.2010
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 23.05.2011
Poznámka:
LOJECT s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 25.05.2011
Poznámka:
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 14.06.2011
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 21.06.2011
Poznámka:
RONA, a. s.
Schreiberova 365, Lednické Rovne
Dátum: 23.06.2011
Poznámka:
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 21.07.2011
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 29.07.2011
Poznámka:
SSE-Solar, s.r.o.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 02.08.2011
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 04.08.2011
Poznámka:
FIN.M.O.S., a.s.
Pekná cesta 19, Bratislava
Dátum: 04.10.2011
Poznámka:
G Energy s. r. o.
Andreja Hlinku 1514/86, Nováky
Dátum: 31.01.2012
Poznámka: