ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 22.01.2016
Poznámka:
ZSE MVE, s. r. o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 10.06.2016
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 29.07.2011
Poznámka:
ZSE Elektrárne, s.r.o.
SPP Kompresorová stanica 3, Trakovice
Dátum: 07.09.2018
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 22.05.2017
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 07.01.2015
Poznámka:
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 23.06.2017
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 26.10.2020
Poznámka:
ZANGAS CZ s.r.o.
Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika
Dátum: 22.02.2022
Poznámka:
Záhradnícka Development s.r.o.
Záhradnícka 151, Bratislava
Dátum: 27.01.2014
Poznámka:
Výskumno-realizačný ústav obnoviteľných zdrojov energie, s.r.o.
Priemyselný areál 3677, Kolárovo
Dátum: 20.07.2020
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 04.08.2011
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 04.07.2014
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.11.2021
Poznámka:
VSS Energy, s.r.o.
Drieňová 38 , Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 06.09.2021
Poznámka:
VSE Ekoenergia, s.r.o.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 09.10.2014
Poznámka:
VPP Energy a.s.
Prešovská 40/A, Bratislava
Dátum: 01.08.2014
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 04.05.2022
Poznámka:
Vitol Gas and Power B.V.
Weena 690, 18th floor, Rotterdam, Holandsko
Dátum: 12.10.2022
Poznámka:
VGES Solarpark I, s. r. o.
Galvaniho 7/D, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 13.07.2020
Poznámka: