SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ A OBCHODNÁ s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 27.12.2023
Poznámka:
EZPADA AG
Baarerstrasse 139, Zug
Dátum: 14.08.2017
Poznámka:
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 23.06.2017
Poznámka:
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 27.09.2022
Poznámka:
Proxima servis s.r.o.
Mostná 29, Nitra
Dátum: 28.04.2017
Poznámka:
ENE-TEP, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 20.04.2017
Poznámka:
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 17.07.2023
Poznámka:
ATW Kapital GmbH, organizačná zložka
Košická 56, Bratislava
Dátum: 21.03.2017
Poznámka:
MND a.s.
Úprkova 807/6, Hodonín
Dátum: 08.02.2017
Poznámka:
EP Commodities, a.s.
Klimentská 1216/46, Praha 1
Dátum: 26.01.2017
Poznámka:
Smart Energy Contractor SEC, a.s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 10.05.2021
Poznámka:
Polenergia Obrót Spólka Akcyjna
Krucza 24/26, Varšava
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Enki Trading s.r.o.
Hybernská 1034/5, Praha 1
Dátum: 06.10.2022
Poznámka:
MVE Želiezovce s. r. o.
Budyšínska 36, Bratislava
Dátum: 21.10.2016
Poznámka:
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 27.09.2016
Poznámka:
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 17.07.2023
Poznámka:
ALPIQ ENERGY SE
Jungmannova 26/15, Nové Město, Praha 1
Dátum: 17.05.2017
Poznámka:
G&E Trading, a.s.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 04.06.2018
Poznámka:
BPS Čečejovce, družstvo
Paňovská 7/530, Čečejovce
Dátum: 20.02.2024
Poznámka:
JWM Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kolejowa 57, Katovice
Dátum: 20.01.2016
Poznámka: