OsP power, s.r.o.
Sládkovičova 6583/37A , Banská Bystrica
Dátum: 22.07.2022
Poznámka:
USET s. r. o.
Krivá 21 , Košice - mestská časť Juh
Dátum: 13.07.2022
Poznámka:
Vattenfall Energy Trading GmbH
Dammtorstrasse 29-32, Hamburg
Dátum: 30.06.2022
Poznámka:
BCF ENERGY j. s. a.
Stavebná 1 , Banská Bystrica
Dátum: 22.02.2023
Poznámka:
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122, Nitra
Dátum: 09.01.2024
Poznámka:
MVE Nové Zdroje s. r. o.
Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
DT Energy Trade, spol. s r. o.
Na rybník 947 , Teplička nad Váhom
Dátum: 13.06.2022
Poznámka:
Energie2, a.s.
Křenova 438/7 , Praha 6 - Veleslavín
Dátum: 18.05.2022
Poznámka:
HGN Power CZ s.r.o.
Na Šafránce 1803/24, Praha 10
Dátum: 18.05.2022
Poznámka:
Prometheus Energy s.r.o.
Mostová 2 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.05.2022
Poznámka:
GreenBat, s. r. o.
Hlavná 2, Trnava
Dátum: 22.05.2023
Poznámka:
Strojbal s.r.o.
Brehy 530, Brehy
Dátum: 06.04.2022
Poznámka:
SLOVKONTAKT,s.r.o.
Lúčna 34, Nemce
Dátum: 05.04.2022
Poznámka:
MET Austria Energy Trade GmbH
Karl-Waldbrunner-Platz 1, Viedeň
Dátum: 22.02.2022
Poznámka:
SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 09.02.2022
Poznámka:
t&at solutions s. r. o.
Černyševského 10 , Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 18.01.2022
Poznámka:
AI ROBO s.r.o.
Hany Meličkovej 33, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 17.01.2022
Poznámka:
INTRA 24 SK s.r.o.
Viedenská cesta 5, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 02.05.2024
Poznámka:
Ewiser s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka:
Vitol Gas and Power B.V.
Weena 690, 18th floor, Rotterdam
Dátum: 12.10.2022
Poznámka: