INDUSTRIAL ZONE KÚTNIKY, a.s.
Štúrova 1090/7, Dunajská Streda
Dátum: 01.07.2015
Poznámka:
INTERENERGO, energetski inženiring, d.o.o.
Tivolska cesta 48, Ljubljana
Dátum: 06.10.2015
Poznámka:
INTRA24 a.s.
Slovenských dobrovoľníkov 361/34 , Žilina
Dátum: 04.10.2022
Poznámka:
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 28.09.2022
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 23.04.2018
Poznámka:
IT Real s.r.o.
Bernolákova 14/B, Banská Bystrica
Dátum: 15.05.2020
Poznámka:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
JAKOR s. r. o.
Pod Dolami 838, Vranov nad Topľou
Dátum: 28.05.2010
Poznámka:
janom FVE 3, s. r. o.
464, Dohňany
Dátum: 16.05.2022
Poznámka:
JAS Energy Trading s.r.o.
Galantská cesta 397/10, Dunajská Streda
Dátum: 28.01.2015
Poznámka:
JMB, s.r.o.
V. Žingora 11229/32B, Martin
Dátum: 06.05.2016
Poznámka:
JSC Energy s. r. o.
Gusevova 1415/6, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 02.09.2016
Poznámka:
JWM Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kolejowa 57, Katovice
Dátum: 20.01.2016
Poznámka:
KAMION EUROTRANS, s. r. o.
Tibavská 27, Sobrance
Dátum: 08.09.2022
Poznámka:
KGJ Invest a. s.
Prievozská 14/A, Bratislava
Dátum: 28.11.2013
Poznámka:
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 27.09.2016
Poznámka:
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 18.12.2019
Poznámka:
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 01.12.2015
Poznámka:
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - Petržalka
Dátum: 18.01.2021
Poznámka:
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 15.12.2016
Poznámka: