EnerBiz s. r. o.
Dúbravská cesta 2, Bratislava
Dátum: 24.05.2012
Poznámka:
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Dátum: 05.05.2023
Poznámka:
GEOTERM KOŠICE, a.s.
Moldavská č. 12, Košice
Dátum: 02.07.2012
Poznámka:
TATRA SPC23, s. r. o.
Roveň 215, Podtureň
Dátum: 28.01.2020
Poznámka:
VSS Energy, s.r.o.
Drieňová 38 , Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 06.09.2021
Poznámka:
ENERGOCHEMICA TRADING a. s.
Mlynské nivy 10, Bratislava
Dátum: 01.02.2019
Poznámka:
Alter Energo, a.s.
Hlavná 561, Kolíňany
Dátum: 05.10.2012
Poznámka:
ČEZ, a.s.
Duhová 2/1444, Praha 4
Dátum: 16.10.2012
Poznámka:
PPA Controll, a.s.
Vajnorská 137, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 22.10.2012
Poznámka:
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 02.04.2013
Poznámka:
KRON ENERGY, s. r. o.
Mraziarenská 6, Bratislava
Dátum: 20.03.2024
Poznámka:
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 22.07.2022
Poznámka:
MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szentendrei út 207-209, Budapešť
Dátum: 27.01.2023
Poznámka:
ELTODO SK, a.s.
Mokráň záhon 4, Bratislava
Dátum: 17.12.2018
Poznámka:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 20.08.2018
Poznámka:
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Vrbina 17, Krško
Dátum: 05.02.2013
Poznámka:
HTEnergy s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 21.07.2023
Poznámka:
ENGIE Global Markets
1 Place Samuel de Champlain, Courbevoie, Francúzsko
Dátum: 23.11.2018
Poznámka:
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 17.10.2017
Poznámka:
TAURON Czech Energy s.r.o.
Na Rovince 879, Ostrava
Dátum: 03.04.2013
Poznámka: