Úrad pripomína regulovaným subjektom zákonnú povinnosť zaslať do 30. 05. 2024 povinné hlásenie výrobcov elektriny za kalendárny rok 2023 a zároveň upozorňuje na zmenu štruktúry formulárov pre splnenie danej povinnosti. Úpravy formulárov boli zavedené s cieľom zlepšiť zhromažďovanie relevantných informácií a zjednodušiť proces pre všetky zúčastnené strany. Úrad zdôrazňuje význam dodržiavania tejto povinnosti, ktorá prispieva k transparentnosti a bezproblémovému fungovaniu energetického sektora.
Ilustračné foto, viacero elektromerov Zobraziť galériu Samotný formulár na stiahnutie nájdete tu: 

Povinné hlásenie výrobcov elektriny | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (gov.sk)