Pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv (15.03.2023) ÚRSO vydáva svoj pilotný newsletter - Spravodaj ÚRSO Ombudsmana. Ide o ďalšiu z iniciatív úradu v snahe byť bližšie k spotrebiteľom, poskytovať im informácie o vývoji na energetickom trhu, ako aj rady a odporúčania z prvej ruky.
e-mail-marketing-g5d002b836_1280 Zobraziť galériu

Odberateľov Spravodaj ÚRSO Ombudsmana budeme pravidelne emailom informovať o novinkách a zaujímavostiach z dielne nášho Úradu, ÚRSO Ombudsmana a v súčasnosti rýchlo sa meniaceho sveta energetiky všeobecne. Stačí sa len zaregistrovať tu: Newsletter | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (gov.sk)

Ochrana koncových odberateľov energie  - domácností - je jednou z našich priorít, preto posilnenie našej vzájomnej komunikácie a tento nový nástroj je príležitosťou byť Vašim partnerom vo svete energetiky a pomôcť Vám zorientovať sa v množstve často protichodných informácií.