Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 23.11.2015
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 25.11.2016
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinická 14, Myjava
Dátum: 05.11.2018
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 05.03.2013
Poznámka:
TERMMING, a.s.
Mlynské Nivy 61, Bratislava
Dátum: 27.03.2014
Poznámka:
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 23.11.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: , Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0058/2013/E-OP
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 19.11.2018
Poznámka:
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 11.03.2013
Poznámka:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 24.04.2014
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0022/2014/E-OP ruší rozhodnutie číslo 0002/2013/E-OP [PDF]
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 30.11.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: , Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0059/2013/E-OP
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 19.11.2018
Poznámka:
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 12.03.2013
Poznámka:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 24.04.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0102/2014/E-OP (PDF)
RIGHT POWER, a.s.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 21.12.2015
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0023/2016/E-OP bolo zmenené rozhodnutím číslo 0060/2013/E-OP [PDF]
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 26.11.2018
Poznámka: ,
K Rozhodnutiu číslo 0023/2018/E-OP bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 29.11.2018, [PDF]
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 13.03.2013
Poznámka:
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 25.04.2014
Poznámka: