TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 29.04.2024
Poznámka: Pripojenie
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 09.02.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0003/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 07.02.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0006/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 07.02.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0002/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 21.11.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0046/2024/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom