TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
A2 EXIM, spol. s r.o.
Trnavská cesta 1033 , Leopoldov
Dátum: 18.08.2023
Poznámka: Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 27.09.2023
Poznámka: Distribúcia