ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 07.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 14.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
VeCom SK, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 14.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 22.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 07.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 14.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 14.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 29.11.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0011/2023/P (PDF)
Distribúcia
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 14.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 15.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 20.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 10.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 15.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom