Na základe požiadavky Európskej Komisie a v kontexte prebiehajúcej energetickej krízy zverejnila dňa 29.04.2022 agentúra ACER svoje hodnotenie súčasného modelu veľkoobchodného trhu s elektrinou.
Agentúra ACER zverejnila hodnotenie súčasného modelu veľkoobchodného trhu s elektrinou Zobraziť galériu
Predmetom zhodnotenia dostatočnosti nastavenia trhu bola najmä snaha posúdiť, či sú potrebné ďalšie zmeny na uskutočnenie prechodu na čistú energiu a do akej miery by si dizajn trhu vyžadoval v prípade potreby ďalšie úpravy. Na základe platných pravidiel trhu, sa podarilo dokonca v niektorých častiach trhu zmierniť dopad súčasnej krízy, čo potvrdzuje potrebu ďalšieho posilnenia vzájomnej spolupráce a prepojenia trhov.

Dokument tiež obsahuje zhodnotenie návrhov ako vhodne nastaviť cenové signály na splnenie ambicióznych plánov komisie, a najmä veľký dôraz bude i naďalej kladený na spotrebiteľa, ktorý je cennou súčasťou reformy trhu. Potreba zásahov do fungovania trhu by sa mala obozretne a starostlivo zvážiť v extrémnych situáciách a ak sa budú uplatňovať, v ideálnom prípade by sa mali riešiť základné príčiny.

Dokument predstavuje zoznam opatrení, na podporu zabezpečenia fungovania veľkoobchodného trhu. pričom sa domnieva, že čím intervenčnejší prístup, tým vyšší potenciál deformovania trhu, najmä v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Úrad aktívne monitoruje negatívny dopad krízy a jej nepriaznivé účinky na trh. Zároveň sa snaží nájsť tie najprimeranejšie koncepcie modelu trhu, ktorý bude odolný a pripravený na nové výzvy v strednodobom a dlhodobom horizonte.

Zhrnutie dokumentu v slovenskom jazyku tu: (PDF. 1.05 MB)

Závery dokumentu v slovenskom jazyku tu: (PDF. 225.41 kB) 

Samotný dokument ACER nájdete tu:
ACER’s Final Assessment of the EU Wholesale Electricity Market Design