ZVS holding, a.s.
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 01.07.2013
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 17.07.2020
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 24.08.2018
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 14.03.2017
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 31.01.2014
Poznámka: , Doplnenie a zmena rozhodnutia č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 05. 2013
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 07.05.2013
Poznámka:
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 18.06.2019
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 01.07.2013
Poznámka:
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 27.06.2013
Poznámka:
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 10.07.2013
Poznámka:
TOP Development, a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 21.06.2013
Poznámka:
TMT Energy, s. r. o.
Štefanovičova 12, Bratislava
Dátum: 23.02.2015
Poznámka:
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 25.06.2013
Poznámka:
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 20.06.2013
Poznámka:
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 18.10.2021
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 07.08.2020
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 25.04.2017
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 21.12.2016
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 22.12.2014
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 27.03.2014
Poznámka: , zmena rozhodnutia č. 0045/2013/P-PP