A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 03.02.2016
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0025/2013/P-PP [PDF]
A.En. Gas a. s.
A. Kmeťa 17, Martin
Dátum: 26.06.2013
Poznámka: , v znení rozhodnutia číslo 0001/2016/P-PP [PDF]
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 28.01.2020
CA TRADE, s.r.o.
Šoltésovej 5, Košice
Dátum: 10.01.2014
Poznámka:
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 07.05.2019
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 14.06.2016
Poznámka:
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 26.06.2013
Poznámka:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 10.06.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0011/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0011/2023/P-ZR
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr.Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 17.06.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0007/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0007/2023/P-ZR
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 22.07.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0004/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0004/2023/P-ZR
CS CAPITAL, s.r.o.
, Tajov 252
Dátum: 10.07.2013
Poznámka:
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 02.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0015/2022/P-ZK (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0015/2022/P-ZR
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 30.07.2013
Poznámka:
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.01.2023
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 28.06.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0008/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0008/2022/P-ZR
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 30.05.2016
Poznámka:
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 17.06.2013
Poznámka:
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 15.07.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0006/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0013/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0013/2022/P-ZR
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 17.06.2013
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 17.06.2013
Poznámka: , Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0009/2023/P-ZR