SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 19.08.2013
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 27.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0010/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0010/2022/P-ZR
I.K.S. facility services spol. s r. o.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 28.08.2013
Poznámka:
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 20.09.2013
Poznámka: , doplnenie k číslu 0003/2013/P-PP
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 28.10.2013
CA TRADE, s.r.o.
Šoltésovej 5, Košice
Dátum: 10.01.2014
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 20.01.2014
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 31.01.2014
Poznámka: , Doplnenie a zmena rozhodnutia č. 0006/2013/P-PP zo dňa 07. 05. 2013
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 27.03.2014
Poznámka: , zmena rozhodnutia č. 0045/2013/P-PP
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 05.06.2014
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0049/2013/P-PP [PDF]
IS - Marianka s.r.o.
Česká 7/A, Bratislava
Dátum: 11.06.2014
Poznámka: , zmena rozhodnutia č. 0008/2013/P-PP zo dňa 27.05.2013
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Miletičova 10, Bratislava
Dátum: 11.06.2014
Poznámka: , zmena rozhodnutia č. 0007/2013/P-PP zo dňa 23.05.2013
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 01.08.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0014/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0014/2022/P-ZR
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 25.11.2014
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 22.12.2014
Poznámka:
TMT Energy, s. r. o.
Štefanovičova 12, Bratislava
Dátum: 23.02.2015
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 25.03.2015
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0049/2013/P-PP [PDF]
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 27.03.2015
Poznámka:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 10.06.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0011/2023/P-ZR (PDF)
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 01.10.2015
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0049/2013/P-PP [PDF]