PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 30.11.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0005/2021/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2024/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2024/P-ZR
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 07.08.2020
Poznámka:
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 18.06.2019
IS - Marianka s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava
Dátum: 24.05.2018
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 07.12.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0013/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0013/2023/P-ZR
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 14.09.2016
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 01.10.2015
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0049/2013/P-PP [PDF]
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 05.06.2014
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0049/2013/P-PP [PDF]
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 30.04.2013
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 28.03.2023
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 01.07.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0004/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0007/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0007/2022/P-ZR
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 18.10.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0004/2021/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0002/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0002/2023/P-ZR
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 17.07.2020
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 07.05.2019
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Bajkalská 708/11, Bratislava
Dátum: 18.05.2018
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 25.04.2017
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 14.06.2016
Poznámka:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 10.06.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0011/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0011/2023/P-ZR
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 27.03.2014
Poznámka: , zmena rozhodnutia č. 0045/2013/P-PP
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 22.04.2013
Poznámka: