POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 25.11.2014
Poznámka:
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 21.12.2022
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 01.08.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0014/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0014/2022/P-ZR
IS - Marianka s.r.o.
Česká 7/A, Bratislava
Dátum: 27.05.2013
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 17.10.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0007/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2023/P-ZR
SLOVAK ENERGY s. r. o.
Hôrky 33, Žilina
Dátum: 21.12.2021
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 24.08.2018
Poznámka:
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Miletičova 10, Bratislava
Dátum: 11.06.2014
Poznámka: , zmena rozhodnutia č. 0007/2013/P-PP zo dňa 23.05.2013
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Miletičova 10, Bratislava
Dátum: 23.05.2013
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 09.11.2023
Poznámka:
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 15.07.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0006/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0013/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0013/2022/P-ZR
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 08.12.2021
Poznámka: , Zmena rozhodnutia č. 0049/2013/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2014/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2015/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2015/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2016/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2016/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2017/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2018/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2019/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2020/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2020/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2020/P-PP (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2021/P-PP (PDF)
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 02.09.2020
Poznámka:
Projekt Gamma s.r.o.
Karpatská 9A/8402, Žilina
Dátum: 02.07.2018
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 21.12.2016
Poznámka:
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 12.11.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0008/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0008/2023/P-ZR
IS - Marianka s.r.o.
Česká 7/A, Bratislava
Dátum: 11.06.2014
Poznámka: , zmena rozhodnutia č. 0008/2013/P-PP zo dňa 27.05.2013
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 07.05.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0004/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0004/2022/P-ZR
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 03.10.2023
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 01.07.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0005/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0006/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0006/2022/P-ZR