Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad
Dátum: 27.06.2013
Poznámka:
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 15.06.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0001/2021/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0011/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0011/2022/P-ZR
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 24.06.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0016/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0016/2022/P-ZR
Projekt Gamma s.r.o.
Karpatská 9A/8402, Žilina
Dátum: 02.07.2018
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 07.12.2017
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0013/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0013/2023/P-ZR
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 28.06.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0003/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0003/2023/P-ZR
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 13.06.2022
Poznámka:
SLOVAK ENERGY s. r. o.
Hôrky 33, Žilina
Dátum: 21.12.2021
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 07.08.2020
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 25.04.2017
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 21.12.2016
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 22.12.2014
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 27.03.2014
Poznámka: , zmena rozhodnutia č. 0045/2013/P-PP
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 19.08.2013
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 09.11.2023
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 28.03.2023
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 20.06.2013
Poznámka:
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 18.10.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0004/2021/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0002/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0002/2023/P-ZR
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 25.06.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0005/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0005/2023/P-ZR
TMT Energy, s. r. o.
Štefanovičova 12, Bratislava
Dátum: 23.02.2015
Poznámka: