NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 22.04.2013
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 18.04.2018
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 07.04.2017
Poznámka:
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 24.04.2019
Poznámka:
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 25.11.2014
Poznámka:
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 20.09.2013
Poznámka: , doplnenie k číslu 0003/2013/P-PP
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 22.04.2013
Poznámka:
PP RENT, s.r.o.
Nádražná 34, Ivánka pri Dunaji
Dátum: 08.07.2013
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 20.06.2013
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 08.06.2022
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 30.11.2021
PRAKOENERG, spol. s r.o.
Prakovce č. 13, Prakovce
Dátum: 19.06.2013
Poznámka:
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 12.11.2015
Poznámka:
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad
Dátum: 27.06.2013
Poznámka:
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 15.06.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0001/2021/P-PP [pdf, nové okno], zmena rozhodnutia č. 0027/2013/P-PP zo dňa 27. 06. 2013
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 24.06.2013
Poznámka:
Projekt Gamma s.r.o.
Karpatská 9A/8402, Žilina
Dátum: 02.07.2018
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 07.12.2017
Poznámka:
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 28.06.2013
Poznámka:
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 13.06.2022
Poznámka: