Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 27.08.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0010/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0010/2022/P-ZR
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 25.06.2013
Poznámka:
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 01.07.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0010/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0010/2023/P-ZR
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 08.07.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0005/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0005/2022/P-ZR
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 24.06.2013
Poznámka:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 06.10.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0003/2021/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0006/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0006/2023/P-ZR
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 27.03.2015
Poznámka:
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 22.04.2013
Poznámka:
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 09.02.2024
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 18.04.2018
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 07.04.2017
Poznámka:
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 24.04.2019
Poznámka:
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 25.11.2014
Poznámka:
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 20.09.2013
Poznámka: , doplnenie k číslu 0003/2013/P-PP
POZAGAS a.s.
Malé námestie 1, Malacky
Dátum: 22.04.2013
Poznámka:
PP RENT, s.r.o.
Nádražná 34, Ivánka pri Dunaji
Dátum: 08.07.2013
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 20.06.2013
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 08.06.2022
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0001/2022/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0009/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0009/2022/P-ZR
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 30.11.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu číslo 0005/2021/P-PP [pdf, nové okno], Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2024/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2024/P-ZR
PRAKOENERG, spol. s r.o.
Prakovce č. 13, Prakovce
Dátum: 19.06.2013
Poznámka: