BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0274/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 18.04.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0129/2018/E (PDF)
Distribúcia
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0195/2019/E [PDF], 0180/2020/E [PDF]
Distribúcia
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Distribúcia
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0105/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 28.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 20.12.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0080/2024/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0167/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0205/2024/E [PDF]
Distribúcia
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 26.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0205/2024/E mení rozhodnutie číslo 0167/2023/E [PDF]
Distribúcia
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 08.02.2024
Poznámka: Pripojovacie poplatky
BCF ENERGY, s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Dátum: 10.11.2020
Poznámka: Mení rozhodnutie číslo 0290/2019/E [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0020/2020/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BCF ENERGY, s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Dátum: 14.08.2019
Poznámka: v znení rozhodnutí číslo: 0020/2020/E [PDF], 0008/2021/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BCF ENERGY, s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Dátum: 13.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0290/2019/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Dátum: 02.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0155/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0213/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 21.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0030/2018/E v znení rozhodnutia č. 0067/2019/E v znení rozhodnutia č. 0098/2020/E
Distribúcia
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 24.11.2020
Poznámka: Mení rozhodnutie číslo 0235/2018/E [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0046/2020/E [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0039/2020/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 20.11.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0235/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 28.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0030/2018/E [PDF]
Distribúcia
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 19.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0235/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom