BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 31.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0029/2018/E (PDF)
Distribúcia
BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0261/2017/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 29.12.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0346/2017/E (PDF)
Distribúcia
BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 18.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0066/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0097/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0132/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0191/2022/E (PDF)
Distribúcia
BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 06.03.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0039/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0261/2017/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0039/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BAMIPA, s.r.o.
Dopravná 2097, Topoľčany
Dátum: 20.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0029/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0066/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0097/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0132/2021/E (PDF)
Distribúcia
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 08.11.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0193/2023/E bolo zmenené rozhodnutím číslo 0186/2024/E [PDF]
Distribúcia
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0186/2024/E mení rozhodnutie číslo 0193/2023/E [PDF]
Distribúcia
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0242/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0027/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 11.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0129/2018/E v znení rozhodnutia č. 0195/2019/E v znení rozhodnutia č. 0180/2020/E
Distribúcia
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 26.11.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0242/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 23.11.2020
Poznámka: Mení rozhodnutie číslo 0242/2018/E [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0027/2019/E [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0017/2020/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0129/2018/E [PDF]
Distribúcia
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 19.02.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0027/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0034/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 10.12.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0129/2018/E [PDF]
Distribúcia
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 12.11.2018
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0242/2018/E [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
BBF energy, s.r.o.
Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves
Dátum: 07.03.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0242/2018/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom