Fiľko Martin
Remetské Hámre 85, Remetské Hámre
Dátum: 05.04.2017
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 19.07.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Návrh regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv (regional design LTTR, čl. 31 FCA).
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 24.09.2018
Poznámka:
AETRON s.r.o
Popradská 68, Košice
Dátum: 19.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0325/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.03.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Metodika výpočtu plánovaných výmen pre denný trh (DA methodology for calculating scheduled exchanges, čl. 43 CACM).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0008/2019/E-EU
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 03.07.2019
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 29.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0259/2018/E [PDF]
RODACH s.r.o.
Oravský Biely potok 25, Oravský Biely Potok
Dátum: 17.09.2020
Poznámka: Rozhodnutie č. 0008/2020/E-ZK bolo zrušené rozhodnutím Regulačnej rady č 01/25651/21/RR zo 16. 02. 2021 a zároveň vrátila vec prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.
ATOL HB, s.r.o.
Mierová 721, Strážske
Dátum: 02.04.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2050/2014/E-OZ [PDF]
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 06.07.2021
Poznámka:
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0343/2014/E-OZ [PDF]
Karpiš Peter, Ing.
Lúčna 3, Prievidza
Dátum: 14.03.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2192/2014/E-OZ [PDF]
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.03.2023
Poznámka:
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0007/2015/E-PP [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 26.02.2024
Poznámka:
Doležal Pavel, Ing.
Tatranská ulica 140/148, Vavrišovo
Dátum: 27.03.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0750/2014/E-OZ (PDF)
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 21.03.2018
Poznámka:
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 06.04.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0160/2017/E [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 06.09.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia BAL.
Výnimka pre oddelené obstarávanie disponibility služby typu sekundárna regulácia výkonu (SRV) (čl. 32 BAL).