TOPOS Tovarníky a.s.
Odbojárov 294/10, Tovarníky
Dátum: 20.12.2017
Poznámka:
SELZ, s.r.o.
Beniakovce 66, Beniakovce
Dátum: 27.03.2017
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 12.07.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Metodika spoločného sieťového modelu (CGM - common grid model, čl. 18 FCA).
LF REAL ESTATE, s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 24.09.2018
Poznámka:
Sedmáková Paulina
1. mája 510/69, Harichovce
Dátum: 07.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0627/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.03.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Návrh podmienok dovolených lineárnych zmien činného výkonu pre blok LFC SEPS (blok regulácie frekvencie a činného výkonu ) (čl. 137 SO).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0007/2019/E-EU
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 03.07.2019
Poznámka:
Pilip Peter, Ing.
Šípková 12, Chorvátsky Grob
Dátum: 29.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0711/2014/E-OZ [PDF]
Elikon s. r. o.
Vašinova 141/30, Nitra
Dátum: 05.08.2020
Poznámka:
Skála Martin
Lomnická 818/24, Košice
Dátum: 23.03.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0159/2017/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.12.2021
Poznámka:
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0342/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 16.12.2022
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 15.02.2023
Poznámka:
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0032/2014/E-PP [PDF]
Biotika a.s.
Slovenská Ľupča 566
Dátum: 20.12.2017
Poznámka:
Fiľko Martin
Remetské Hámre 85, Remetské Hámre
Dátum: 05.04.2017
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 19.07.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Návrh regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv (regional design LTTR, čl. 31 FCA).
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 24.09.2018
Poznámka: