Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 25.01.2024
Poznámka:
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 21.02.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0056/2024/E (PDF)
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 20.10.2017
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Návrh regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv (regional design LTTR, čl. 31 FCA).
KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o.
Mikovíniho 2/A, Trnava
Dátum: 20.03.2017
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 05.03.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Metodika poskytovania údajov o výrobe a zaťažení (GLDP - generation and load data provision, čl. 17 FCA).
SQUAD ONE s.r.o.
Nová 425/43, Žilina
Dátum: 14.06.2018
Poznámka:
Sedlák Marek
Horská 2, Prešov
Dátum: 13.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2408/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.03.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Metodika pravidiel dimenzovania FRR (rezerv na obnovenie frekvencie) (čl. 157 SO).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0006/2019/E-EU
Vajs Igor, Ing.
Pod Kozákom 707/12, Sliač
Dátum: 14.01.2019
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 25.08.2020
Poznámka:
Oravec Libor, MUDr.
Udiča 252, Udiča
Dátum: 10.03.2020
Poznámka: Ruší rozhodnutie číslo 2260/2014/E-OZ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.12.2021
Poznámka:
Vargová Anna
Jelšovce 376, Jelšovce
Dátum: 19.02.2021
Poznámka:
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0340/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.09.2022
Poznámka:
MAHAVISNU ENERGY s.r.o.
Mojmírova 8, Košice
Dátum: 16.02.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2321/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.12.2023
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0038/2013/E-PP (PDF)
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 25.01.2024
Poznámka: