KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o.
Mikovíniho 2/A, Trnava
Dátum: 20.03.2017
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 05.03.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Metodika poskytovania údajov o výrobe a zaťažení (GLDP - generation and load data provision, čl. 17 FCA).
SQUAD ONE s.r.o.
Nová 425/43, Žilina
Dátum: 14.06.2018
Poznámka:
Sedlák Marek
Horská 2, Prešov
Dátum: 13.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2408/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.03.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Metodika pravidiel dimenzovania FRR (rezerv na obnovenie frekvencie) (čl. 157 SO).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0006/2019/E-EU
Vajs Igor, Ing.
Pod Kozákom 707/12, Sliač
Dátum: 14.01.2019
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 25.08.2020
Poznámka:
Oravec Libor, MUDr.
Udiča 252, Udiča
Dátum: 10.03.2020
Poznámka: Ruší rozhodnutie číslo 2260/2014/E-OZ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.12.2021
Poznámka:
Vargová Anna
Jelšovce 376, Jelšovce
Dátum: 19.02.2021
Poznámka:
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0340/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.09.2022
Poznámka:
MAHAVISNU ENERGY s.r.o.
Mojmírova 8, Košice
Dátum: 16.02.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2321/2014/E-OZ [PDF]
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0038/2013/E-PP (PDF)
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 04.12.2017
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Zriadenie jednotnej prideľovacej platformy a metodika rozdelenia nákladov na jej zriadenie, rozvoj a prevádzku (SAP - single allocation platform, čl. 49 a 59 FCA).
TOPOS Tovarníky a.s.
Odbojárov 294/10, Tovarníky
Dátum: 20.12.2017
Poznámka:
SELZ, s.r.o.
Beniakovce 66, Beniakovce
Dátum: 27.03.2017
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 12.07.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Metodika spoločného sieťového modelu (CGM - common grid model, čl. 18 FCA).
LF REAL ESTATE, s.r.o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 24.09.2018
Poznámka: