Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 15.12.2020
Poznámka:
PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o.
Medzibrodie nad Oravou 50, Dolný Kubín
Dátum: 17.08.2020
Poznámka: Potvrdené rozhodnutím RR č. 12/23281/20/RR z 10.11.2020.
Oravské združenie podnikateľov v cestovnom ruchu
Hamuljakova 1421/47, Dolný Kubín
Dátum: 17.02.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2481/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.12.2021
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0075/2018/E v znení rozhodnutia č. 0113/2018/E v znení rozhodnutia č. 0134/2020/E
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0445/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.07.2022
Lupták Milan
Jula Horvátha 905/40, Kremnica
Dátum: 08.02.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0653/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.11.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 30.12.2022
Poznámka:
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0018/2015/E-PP [PDF]
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 25.01.2024
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 20.10.2017
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Návrh regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv (regional design LTTR, čl. 31 FCA).
KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o.
Mikovíniho 2/A, Trnava
Dátum: 20.03.2017
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 05.03.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Metodika poskytovania údajov o výrobe a zaťažení (GLDP - generation and load data provision, čl. 17 FCA).
SQUAD ONE s.r.o.
Nová 425/43, Žilina
Dátum: 14.06.2018
Poznámka:
Sedlák Marek
Horská 2, Prešov
Dátum: 13.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2408/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.03.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Metodika pravidiel dimenzovania FRR (rezerv na obnovenie frekvencie) (čl. 157 SO).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0006/2019/E-EU
Vajs Igor, Ing.
Pod Kozákom 707/12, Sliač
Dátum: 14.01.2019
Poznámka:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 25.08.2020
Poznámka: