Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 25.07.2023
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 10.11.2023
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 30.12.2022
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0025/2014/E-PP [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 20.10.2017
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Regionálne požiadavky na harmonizované pravidlá prideľovania (regional HAR – harmonised allocation rules, čl. 52 FCA).
PPS Group a.s.
Tajovského 7, Detva
Dátum: 06.11.2017
Poznámka:
EUROPA CENTER, s. r. o.
Tomášikova 19, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 10.03.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0107/2017/E [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.02.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia RfG.
Návrh výkonových limitov – schválenie hraničných hodnôt maximálnej kapacity pre jednotky na výrobu elektrickej energie typu B, C a D (čl. 5).
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 02.05.2018
Poznámka:
Jaroslav Ostrožovič - J. & J. Ostrožovič
Nižná 233, Veľká Tŕňa
Dátum: 05.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1334/2014/E-OZ [PDF]
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 06.03.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia DCC.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 6)
Príloha k rozhodnutiu číslo 0005/2019/E-EU
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 29.04.2019
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 11.01.2019
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 15.12.2020
Poznámka:
PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o.
Medzibrodie nad Oravou 50, Dolný Kubín
Dátum: 17.08.2020
Poznámka: Potvrdené rozhodnutím RR č. 12/23281/20/RR z 10.11.2020.
Oravské združenie podnikateľov v cestovnom ruchu
Hamuljakova 1421/47, Dolný Kubín
Dátum: 17.02.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2481/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.12.2021
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0075/2018/E v znení rozhodnutia č. 0113/2018/E v znení rozhodnutia č. 0134/2020/E
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0445/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.07.2022