Jaroslav Ostrožovič - J. & J. Ostrožovič
Nižná 233, Veľká Tŕňa
Dátum: 05.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1333/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.02.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia DCC
Všeobecné platné požiadavky, stanovenie parametrov technických požiadaviek (čl. 6)
Príloha k rozhodnutiu číslo 0004/2019/E-EU
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 26.11.2019
LATARE s.r.o.
Vránskeho 211/20, Brezno
Dátum: 26.02.2019
Poznámka:
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 10.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0008/2017/E-KV [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 18.09.2020
Snopková Oľga
Tematínska 3, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 13.03.2020
Poznámka:
Fráková Dana, Ing.
Mýtna 387/33, Ždaňa
Dátum: 17.02.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2253/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 08.06.2021
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0074/2018/E v znení rozhodnutia č. 0112/2018/E v znení rozhodnutia č. 0133/2020/E
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0064/2017/E-KV [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 08.04.2022
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 04.02.2022
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0236/2018/E
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 25.07.2023
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 10.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0198/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0198/2023/E-ZR
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 30.12.2022
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0025/2014/E-PP [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 20.12.2023
Poznámka:
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 23.01.2024
Poznámka:
BASTAV, s.r.o.
Beňadická 3008/19, Bratislava-Petržalka
Dátum: 31.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0060/2023/E-OZ (PDF)