Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 25.01.2023
Poznámka:
Lindner Immo Slovakia s.r.o.
Galvániho 15B, Bratislava
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0003/2021/E-PP [PDF]
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 26.06.2017
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Plán spoločného výkonu funkcií MCO (MCO - market coupling operator, čl. 7 CACM).
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 03.11.2017
Poznámka:
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 04.08.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0148/2017/E [PDF]
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 31.01.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Produkty, ktoré možno zohľadniť v procese jednotného prepojenia vnútrodenných trhov (Products ID, čl. 53 CACM).
Sedláková Slávka
17. novembra 2000/14A, Sabinov
Dátum: 04.04.2018
Poznámka:
Jaroslav Ostrožovič - J. & J. Ostrožovič
Nižná 233, Veľká Tŕňa
Dátum: 05.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1333/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.02.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia DCC
Všeobecné platné požiadavky, stanovenie parametrov technických požiadaviek (čl. 6)
Príloha k rozhodnutiu číslo 0004/2019/E-EU
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 26.11.2019
LATARE s.r.o.
Vránskeho 211/20, Brezno
Dátum: 26.02.2019
Poznámka:
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, Košice
Dátum: 10.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0008/2017/E-KV [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 18.09.2020
Snopková Oľga
Tematínska 3, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 13.03.2020
Poznámka:
Fráková Dana, Ing.
Mýtna 387/33, Ždaňa
Dátum: 17.02.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2253/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 08.06.2021
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0074/2018/E v znení rozhodnutia č. 0112/2018/E v znení rozhodnutia č. 0133/2020/E
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0064/2017/E-KV [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 08.04.2022
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 04.02.2022
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0236/2018/E