Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 23.07.2020
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 13.03.2020
Poznámka: Zastavené konanie - rekonštrukcia VD Žilina.
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 28.01.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0074/2018/E [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.03.2021
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 05.01.2021
Poznámka:
Bobček Leonard, Mgr.
Revišné 326, Veličná
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0199/2017/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.03.2022
Plevková Zlatica
Trstín 321, Trstín
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2059/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 24.04.2023
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 10.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0199/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0199/2023/E-ZR
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 25.01.2023
Poznámka:
Lindner Immo Slovakia s.r.o.
Galvániho 15B, Bratislava
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0003/2021/E-PP [PDF]
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 19.12.2023
Poznámka:
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 23.01.2024
Poznámka:
SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ A OBCHODNÁ s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 11.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0081/2022/E-PP [PDF]
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 26.06.2017
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Plán spoločného výkonu funkcií MCO (MCO - market coupling operator, čl. 7 CACM).
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 03.11.2017
Poznámka:
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 04.08.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0148/2017/E [PDF]
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 31.01.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Produkty, ktoré možno zohľadniť v procese jednotného prepojenia vnútrodenných trhov (Products ID, čl. 53 CACM).