ALLFINE s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 01.08.2017
Poznámka:
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
Trojičné námestie 5915/9, Trnava
Dátum: 22.02.2017
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 31.01.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Produkty, ktoré možno zohľadniť v procese jednotného prepojenia denných trhov (Products DA, čl. 40 CACM).
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 22.02.2018
Poznámka:
Peris a.s.
Prievozská 32, Bratislava
Dátum: 28.02.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1779/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.01.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Návrh kľúčových organizačných požiadaviek, úloh a zodpovedností súvisiacich s výmenou údajov o prevádzkovej bezpečnosti (KORRR – key organizational requirements, roles and responsibilitie
Príloha k rozhodnutiu číslo 0003/2019/E-EU
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Osloboditeľov 37, Košice
Dátum: 13.11.2019
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 28.01.2019
Poznámka:
BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.
Budovateľská 38, Prešov
Dátum: 10.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0119/2017/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 23.07.2020
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 13.03.2020
Poznámka: Zastavené konanie - rekonštrukcia VD Žilina.
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 28.01.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0074/2018/E [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.03.2021
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 05.01.2021
Poznámka:
Bobček Leonard, Mgr.
Revišné 326, Veličná
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0199/2017/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.03.2022
Plevková Zlatica
Trstín 321, Trstín
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2059/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 24.04.2023
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 10.11.2023
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka: