ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 20.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0045/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0016/2015/E-PP [PDF]
ProfiSolar, spol. s r.o.
Hladovka 875/6, Hladovka
Dátum: 10.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0046/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0907/2014/E-OZ [PDF]
Heliopark 5, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Bioplyn Horovce, s. r. o.
Horovce 106, Horovce
Dátum: 26.10.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0046/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0005/2017/E-OZ [PDF]
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 19.01.2023
Poznámka:
Slovena, a.s.
Kysucká cesta 3, Žilina
Dátum: 20.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0046/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0047/2013/E-PP (PDF)
ProfiSolar, spol. s r.o.
Hladovka 875/6, Hladovka
Dátum: 10.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0047/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0908/2014/E-OZ [PDF]
Heliopark 7, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
BPS Ladomirová, s. r. o. v konkurze
Račianska 66, Bratislava
Dátum: 27.10.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0047/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0063/2022/E-OZ (PDF)
SK Energy, s.r.o.
Račianska 153, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 23.01.2023
Poznámka:
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 20.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0047/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0044/2014/E-PP [PDF]
Heliopark 8, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Rybárová AGROFARMA s.r.o.
Kostolný Sek, Poznanova 935/35 , Šurany
Dátum: 07.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0048/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0142/2017/E-OZ (PDF)
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 20.01.2023
Poznámka:
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 23.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0048/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0043/2021/E-PP (PDF)
Heliopark 9, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka:
Rybárová farma s.r.o.
Poznanova 35/935, Šurany
Dátum: 07.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0049/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0141/2017/E-OZ (PDF)
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 20.01.2023
Poznámka:
KRON ENERGY, s. r. o.
Mraziarenská 6, Bratislava
Dátum: 23.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0049/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0014/2014/E-PP [PDF]
ADAKOB, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 16.11.2022
Poznámka: