CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 17.01.2023
Poznámka:
ADAKOB, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 20.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0039/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0046/2014/E-PP (PDF)
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 14.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0040/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1255/2014/E-OZ [PDF]
Slašťan Dušan, Mgr.
Bernolákova 9, Banská Bystrica
Dátum: 10.06.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0040/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2322/2014/E-OZ [PDF]
PRESTISSIMO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0040/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0175/2017/E-OZ (PDF)
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 28.08.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0040/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0079/2017/E-KV (PDF)
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Buzitka obnoviteľné zdroje a. s.
Zvolenská 22, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 20.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0040/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0018/2013/E-PP [PDF]
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 14.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0041/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0011/2015/E-OZ [PDF]
PRESTISSIMO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0041/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0174/2017/E-OZ (PDF)
aael s. r. o.
Komenského 663/20, Želiezovce
Dátum: 05.10.2022
Poznámka:
AT GEMER, spol. s r.o.
Šafárikova 124, Rožňava
Dátum: 07.10.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0041/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0022/2017/E-OZ [PDF]
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 19.01.2023
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 20.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0041/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0003/2022/E-PP [PDF]
Horváth Jozef - obchodné služby
Novozámocká 36, Nitra
Dátum: 14.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0042/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0013/2015/E-OZ [PDF]
Miroslav Čiernik
Čajkovského 434/40, Nitra
Dátum: 04.11.2022
Poznámka:
BIOPLYN BIEROVCE s. r. o.
Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 02.11.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0042/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0010/2017/E-OZ (PDF)