Heliopark 3, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 20.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0034/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0034/2013/E-PP [PDF]
GSL - Co, s. r. o. v reštrukturalizácii
Továrenská 23/1300, Stará Ľubovňa
Dátum: 29.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0035/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1957/2014/E-OZ [PDF]
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 19.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0035/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0006/2018/E [PDF]
ENSTRA a. s.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 12.08.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0035/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0224/2018/E (PDF)
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 23.06.2022
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka: Ruší rozhodnutie č. 0071/2021/E-KV z 10. 03. 2021 v znení rozhodnutia č. 0077/2017/E-KV z 16. 01. 2017.
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Heliopark 5, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 20.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0035/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0005/2015/E-PP [PDF]
LOVA spol. s r.o.
Biskupická 19, Bratislava - Podunajské Biskupice
Dátum: 11.04.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0036/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1616/2014/E-OZ [PDF]
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Dátum: 20.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0036/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0124/2017/E-OZ [PDF]
L-INDUSTRY Park s. r. o.
Hattalova 12/C, Bratislava
Dátum: 18.08.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0036/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0563/2014/E-OZ [PDF]
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 28.06.2022
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.09.2022
Poznámka: Ruší rozhodnutie č. 0747/2014/E-OZ z 22. 10. 2013.
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Heliopark 7, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 20.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0036/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0018/2014/E-PP (PDF)
DODO - AUTO, s.r.o.
Nedožerského 148, Nedožery - Brezany
Dátum: 16.04.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0037/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1394/2014/E-OZ [PDF]
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 19.02.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0037/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0219/2017/E [PDF]