Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 10.11.2023
Poznámka:
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava pri Laborci
Dátum: 19.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0032/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0042/2022/E-PP [PDF]
AQUA PRO, s.r.o.
Pod Furčou 7, Košice
Dátum: 15.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0033/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1125/2014/E-OZ [PDF]
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0033/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0852/2014/E-OZ [PDF]
ENSTRA a. s.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 12.08.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0033/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0223/2018/E (PDF)
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 23.06.2022
Poznámka:
WELLNESS s.r.o.
Patince 431, Patince
Dátum: 07.09.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0033/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0096/2017/E-KV (PDF)
ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Heliopark 2, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Jurčo Martin, Ing.
Ulica Mateja Šuňavca 426/30, Pribylina
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0033/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0005/2018/E-OZ (PDF)
DODO - AUTO, s.r.o.
Nedožerského 148, Nedožery - Brezany
Dátum: 16.04.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0034/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1393/2014/E-OZ [PDF]
ENSTRA Power Generation LC s.r.o.
J. Kármána 18/11, Lučenec
Dátum: 19.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0034/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0092/2017/E-KV [PDF]
ENSTRA a. s.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 12.08.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0034/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0225/2018/E (PDF)
BPC s.r.o.
Jahodná 3369/9, Poprad
Dátum: 09.09.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0034/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0023/2017/E-OZ (PDF)
Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81, Piešťany
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Heliopark 3, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 13.12.2023
Poznámka:
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 20.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0034/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0034/2013/E-PP [PDF]
GSL - Co, s. r. o. v reštrukturalizácii
Továrenská 23/1300, Stará Ľubovňa
Dátum: 29.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0035/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1957/2014/E-OZ [PDF]
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 19.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0035/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0006/2018/E [PDF]
ENSTRA a. s.
Sasinkova 9, Žilina
Dátum: 12.08.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0035/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0224/2018/E (PDF)