Heliopark 7, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Lukáč Vladimír, Ing.
Pod Zábrehom 1578, Púchov
Dátum: 06.09.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0030/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1894/2014/E-OZ (PDF)
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 10.11.2023
Poznámka:
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 19.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0030/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2014/E-PP [PDF]
Čorej Cyril, Ing.
Trnava pri Laborci 118, Trnava pri Laborci
Dátum: 09.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0031/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0254/2014/E-OZ [PDF]
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0031/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0880/2014/E-OZ [PDF]
LogCap Immorent Uno s.r.o.
Tomášikova 48, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 29.06.2020
Poznámka:
LATNER, s.r.o.
Opatovská cesta 163, Trenčín
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0031/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1460/2014/E-OZ (PDF)
Heliopark 9, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Plevková Zlatica
Trstín 321, Trstín
Dátum: 06.09.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0031/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2059/2014/E-OZ (PDF)
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, Považská Bystrica
Dátum: 10.11.2023
Poznámka:
EUROPA CENTER, s. r. o.
Pribinova 28, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 19.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0031/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0052/2014/E-PP (PDF)
Berta Pavol, Ing. - GBO
Južná trieda 78, Košice
Dátum: 15.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0032/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1383/2014/E-OZ [PDF]
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.12.2018
LATNER, s.r.o.
Opatovská cesta 163, Trenčín
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0032/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1459/2014/E-OZ (PDF)
ADAKOB, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
ENERGY INVESTMENTS, s. r. o.
Hosťovce 217, Hosťovce
Dátum: 07.09.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0032/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0009/2020/E-OZ (PDF)
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, Bratislava
Dátum: 18.01.2023
Poznámka: