TRAFO ENERGY s.r.o.
Ventúrska 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Loacker renewable Energy Mokrance s.r.o.
Cesta do Hanisky 11, Košice
Dátum: 12.10.2023
Poznámka:
ATTACK, s.r.o.
Dielenská kružná 5020, Vrútky
Dátum: 17.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0025/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1799/2014/E-OZ [PDF]
MAVEL s.r.o.
Čárskeho 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 26.06.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0025/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0059/2018/E-OZ (PDF)
CM European Power Slovakia, s. r. o.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 18.12.2017
Poznámka:
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o.
Továrenská 532, Senica
Dátum: 27.11.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0026/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0056/2018/E [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 04.12.2019
Zdeněk Tarr
sídlisko Lúky 1227/77, Vráble
Dátum: 11.10.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo ruší rozhodnutie číslo 1511/2014/E-OZ [PDF]
Kašubová Eva - E-Fin
Vašinova 141/30, Nitra
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Ruší rozhodnutie číslo 2238/2014/E-OZ (PDF)
Mulinka Ladislav, Ing.
gen. Klapku 73, Komárno
Dátum: 19.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0026/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1681/2014/E-OZ [PDF]
Heliopark 8, s.r.o.
Lomená 10, Košice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Iváková Janka, Ing.
Martina Martinčeka 4701/2, Liptovský Mikuláš
Dátum: 23.08.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0026/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1893/2014/E-OZ (PDF)
DUCHONKA s.r.o.
1. mája 205, Prašice
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.10.2023
Poznámka:
ATTACK, s.r.o.
Dielenská kružná 5020, Vrútky
Dátum: 17.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0026/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1800/2014/E-OZ [PDF]
Bobčeková Iveta, Mgr.
Revišné 326, Veličná
Dátum: 30.01.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0027/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0077/2015/E-OZ [PDF]
VNG Slovakia, spol. s r.o.
Seberíniho 2, Bratislava
Dátum: 03.12.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0027/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0264/2018/E [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 20.12.2019
Poznámka:
REAL-MED s.r.o.
Ádorská 1, Dunajská Streda
Dátum: 22.10.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0027/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0324/2014/E-OZ [PDF]
RADIX, spol. s r.o.
Za mostom 12, Košice - mestská časť Krásna
Dátum: 08.02.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0027/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1466/2014/E-OZ [PDF]