OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 31.01.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Záložná metodika (Back-up methodology, čl. 36 CACM).
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Osloboditeľov 37, Košice
Dátum: 26.11.2018
Poznámka:
UNICORN - ESK, s.r.o.
Poštová č. 58, Tornaľa
Dátum: 31.01.2018
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 03.01.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0003/2018/E-KV [PDF]
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 29.01.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia RfG.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 7).
Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0018/2018/E-EU a rozhodnutie č. 0014/2018/E-EU
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 02.12.2019
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 25.01.2019
Poznámka:
BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o.
Štefánikova 3842, Bardejov
Dátum: 10.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0118/2017/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 15.06.2020
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia BAL.
Návrh spoločných pravidiel zúčtovania platných pre všetky plánované výmeny energie (čl. 51 ods. 1 BAL).
Príloha k rozhodnutiu č. 0002/2020/E-EU
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 27.11.2020
Čulen Marek
Partizánska 15, Piešťany
Dátum: 13.01.2020
Poznámka:
STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica
Dátum: 24.01.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0027/2017/E-KV [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.01.2021
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 05.01.2021
Poznámka:
Bobček Leonard, Mgr.
Revišné 326, Veličná
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0197/2017/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 17.02.2022
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 14.12.2022
Poznámka:
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0287/2020/E
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 08.03.2023
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 10.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0200/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0200/2023/E-ZR