Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.01.2021
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 05.01.2021
Poznámka:
Bobček Leonard, Mgr.
Revišné 326, Veličná
Dátum: 03.02.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0197/2017/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 17.02.2022
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1, Česká republika
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0287/2020/E
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 19.06.2017
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Konečný termín dennej garantovateľnosti (DAFD - day-ahead firmness deadline, čl. 69 CACM).
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Šoltésovej 5, Košice
Dátum: 28.11.2017
Poznámka:
ALLFINE s. r. o.
Karadžičova 8/A, Bratislava
Dátum: 01.08.2017
Poznámka:
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
Trojičné námestie 5915/9, Trnava
Dátum: 22.02.2017
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 31.01.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Produkty, ktoré možno zohľadniť v procese jednotného prepojenia denných trhov (Products DA, čl. 40 CACM).
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 22.02.2018
Poznámka:
Peris a.s.
Prievozská 32, Bratislava
Dátum: 28.02.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1779/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.01.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Návrh kľúčových organizačných požiadaviek, úloh a zodpovedností súvisiacich s výmenou údajov o prevádzkovej bezpečnosti (KORRR – key organizational requirements, roles and responsibilitie
Príloha k rozhodnutiu číslo 0003/2019/E-EU
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Osloboditeľov 37, Košice
Dátum: 13.11.2019
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 28.01.2019
Poznámka:
BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.
Budovateľská 38, Prešov
Dátum: 10.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0119/2017/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 23.07.2020
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 13.03.2020
Poznámka: Zastavené konanie - rekonštrukcia VD Žilina.
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, Bratislava
Dátum: 28.01.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0074/2018/E [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.03.2021
Poznámka: