Apollo Business Center V, spol. s r.o.
Prievozská 4, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 10.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0023/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1549/2014/E-OZ [PDF]
Blanár Róbert
Radava 300, Radava
Dátum: 11.07.2022
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 2337/2014/E-OZ
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 18.09.2023
Poznámka:
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 11.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0023/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0020/2013/E-PP [PDF]
Pitoňák Peter, Ing.
Gessayova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 06.06.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0023/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1633/2014/E-OZ (PDF)
ENERGY CONSULTING & SERVICES, s.r.o.
Hviezdoslavova 18, Banská Bystrica
Dátum: 18.12.2017
Poznámka:
LEMAKOR, spol. s r.o.
Prakovce 13, Prakovce
Dátum: 13.11.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0024/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1958/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 17.06.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Metodika rozdelenia príjmu z preťaženia (CIDM – congestion income distribution methodology, čl. 57 FCA).
Príloha k rozhodnutiu č. 0024/2019/E-EU
Karaš Štefan, Ing.
Strojárenská 11c, Košice
Dátum: 02.10.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0024/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0060/2015/E-OZ [PDF]
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 16.12.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0024/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0150/2018/E [PDF]
FV BREZNO 5 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
Veľas Stanislav - PROBE
Ružová 808/11, Kamenica nad Cirochou
Dátum: 29.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0024/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0027/2016/E-OZ [PDF]
KRON ENERGY, s. r. o.
Mraziarenská 6, Bratislava
Dátum: 01.01.2023
Poznámka:
Ferroenergy s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0024/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0003/2023/E-KV (PDF)
Branislav Čekovský
Kukorelliho 1498/14, Humenné
Dátum: 28.06.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo ruší rozhodnutie číslo 0161/2017/E-OZ (PDF)
CM European Power Slovakia, s. r. o.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 18.12.2017
Poznámka:
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o.
Továrenská 532, Senica
Dátum: 27.11.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0025/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0157/2018/E [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 16.10.2019
Očenáš Stanislav
Dolná 22, Selce
Dátum: 02.10.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0025/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0095/2014/E-OZ [PDF]