Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 11.09.2023
Poznámka:
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0021/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0024/2014/E-PP [PDF]
Pacák Štefan
Tepličská cesta 13, Spišská Nová Ves
Dátum: 03.06.2024
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0717/2014/E-OZ
Chorvátová Anna - ALFA
Oravická 95, Liesek
Dátum: 22.08.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0022/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1364/2014/E-OZ [PDF]
Minárik Milan, Ing. AUTOSERVIS
Hlavná 363/4, Bytča
Dátum: 08.10.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0022/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2098/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 22.05.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia ER.
Návrh pravidiel zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny v stave núdze v elektroenergetike, pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a pri skúškach stavu núdze (čl. 39).
Príloha k rozhodnutiu č. 0022/2019/E-EU
Kurincová Miroslava, Ing.
Pekná 30/36, Žilina
Dátum: 19.08.2019
Poznámka:
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0486/2017/E
FV BREZNO 3 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
Apollo Business Center V, spol. s r.o.
Prievozská 4, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 10.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0022/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1548/2014/E-OZ [PDF]
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 04.07.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0022/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0125/2018/E (PDF)
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 12.09.2023
Poznámka:
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0022/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0040/2014/E-PP (PDF)
KOMAD spol. s r.o.
Krásno nad Kysucou 292, Krásno nad Kysucou
Dátum: 24.05.2024
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0036/2023/E-KV
Böjtös Jozef, Ing.
Bedľová 3579/3, Bratislava
Dátum: 18.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0023/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2292/2014/E-OZ [PDF]
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 15.10.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0023/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0027/2015/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 11.06.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia ER.
Návrh pravidiel pozastavenia a obnovenia trhových činností (čl. 36).
Priloha k rozhodnutiu c. 0023/2019/E-EU
AGROMÄSO, družstvo
Bystrička 152, Bystrička
Dátum: 16.08.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0023/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2264/2014/E-OZ [PDF]
STACHEMA Bratislava a.s.
Rovinka 411, Rovinka
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 2165/2014/E-OZ