Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 17.12.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia BAL.
Návrh aktualizácie podmienok zabezpečovania rovnováhy pre poskytovateľov podporných služieb (čl. 18 BAL).
Jankal Matej, Ing.
Športová 22, Gelnica
Dátum: 04.09.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0493/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.05.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Technické požiadavky na FRR vymedzené PPS a odmietnutie skupín poskytujúcich FRR z poskytovania FRR (čl. 158 a 159 SO).
Príloha k rozhodnutiu č. 0020/2019/E-EU
DREPAL s.r.o.
Družstevná ulica 450, Spišská Belá
Dátum: 20.08.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1649/2014/E-OZ [PDF]
Slovenergie SK, a.s.
Hroncova 3, Košice
Dátum: 08.02.2021
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0196/2018/E
FV BREZNO 1 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
Apollo Business Center III, spol. s r.o.
Prievozská 4, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 10.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1546/2014/E-OZ [PDF]
Sudeková Dagmar, MUDr.
Purpurová 1066/1, Žilina
Dátum: 28.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2203/2014/E-OZ (PDF)
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0012/2016/E-PP [PDF]
Pacák Štefan
Tepličská cesta 13, Spišská Nová Ves
Dátum: 03.06.2024
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0718/2014/E-OZ
Pollák Štefan, Šaľa - Strojárska projekcia, konštrukcia a výroba
Diakovská 9C, Šaľa
Dátum: 20.07.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0021/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0046/2014/E-OZ [PDF]
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 03.10.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0021/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0069/2017/E-KV [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 15.05.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Dodatočné požiadavky na skupiny poskytujúce FCR (rezervy na zachovanie frekvencie) a vylúčenie skupín poskytujúcich FCR z poskytovania FCR (čl. 154 ods. 3 a 4 SO).
Príloha k rozhodnutiu č. 0021/2019/E-EU
MVE Váh, s.r.o.
Ul. M. M. Hodžu 2075/2, Liptovský Mikuláš
Dátum: 12.08.2019
Poznámka:
Ing. Viliam Jankovič a RNDr. Iveta Jankovičová
Mojmírova 3, Zlaté Moravce
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0046/2016/E-OZ
FV BREZNO 2 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
Apollo Business Center III, spol. s r.o.
Prievozská 4, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 10.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0021/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1547/2014/E-OZ [PDF]
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 30.06.2022
Poznámka:
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 18.01.2023
Poznámka: