FV BREZNO 3 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
Apollo Business Center V, spol. s r.o.
Prievozská 4, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 10.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0022/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1548/2014/E-OZ [PDF]
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 04.07.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0022/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0125/2018/E (PDF)
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 12.09.2023
Poznámka:
AGIS SK, s.r.o.
Hlavná 1400, Bytča
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0022/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0040/2014/E-PP (PDF)
Böjtös Jozef, Ing.
Bedľová 3579/3, Bratislava
Dátum: 18.10.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0023/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2292/2014/E-OZ [PDF]
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 15.10.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0023/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0027/2015/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 11.06.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia ER.
Návrh pravidiel pozastavenia a obnovenia trhových činností (čl. 36).
Priloha k rozhodnutiu c. 0023/2019/E-EU
AGROMÄSO, družstvo
Bystrička 152, Bystrička
Dátum: 16.08.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0023/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2264/2014/E-OZ [PDF]
STACHEMA Bratislava a.s.
Rovinka 411, Rovinka
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 2165/2014/E-OZ
FV BREZNO 4 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
Apollo Business Center V, spol. s r.o.
Prievozská 4, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 10.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0023/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1549/2014/E-OZ [PDF]
Blanár Róbert
Radava 300, Radava
Dátum: 11.07.2022
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 2337/2014/E-OZ
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 18.09.2023
Poznámka:
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 11.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0023/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0020/2013/E-PP [PDF]
ENERGY CONSULTING & SERVICES, s.r.o.
Hviezdoslavova 18, Banská Bystrica
Dátum: 18.12.2017
Poznámka:
LEMAKOR, spol. s r.o.
Prakovce 13, Prakovce
Dátum: 13.11.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0024/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1958/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 17.06.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Metodika rozdelenia príjmu z preťaženia (CIDM – congestion income distribution methodology, čl. 57 FCA).
Príloha k rozhodnutiu č. 0024/2019/E-EU