FV BREZNO 1 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
Apollo Business Center III, spol. s r.o.
Prievozská 4, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 10.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1546/2014/E-OZ [PDF]
Sudeková Dagmar, MUDr.
Purpurová 1066/1, Žilina
Dátum: 28.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2203/2014/E-OZ (PDF)
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0012/2016/E-PP [PDF]
Pollák Štefan, Šaľa - Strojárska projekcia, konštrukcia a výroba
Diakovská 9C, Šaľa
Dátum: 20.07.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0021/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0046/2014/E-OZ [PDF]
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Dátum: 03.10.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0021/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0069/2017/E-KV [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 15.05.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Dodatočné požiadavky na skupiny poskytujúce FCR (rezervy na zachovanie frekvencie) a vylúčenie skupín poskytujúcich FCR z poskytovania FCR (čl. 154 ods. 3 a 4 SO).
Príloha k rozhodnutiu č. 0021/2019/E-EU
MVE Váh, s.r.o.
Ul. M. M. Hodžu 2075/2, Liptovský Mikuláš
Dátum: 12.08.2019
Poznámka:
Ing. Viliam Jankovič a RNDr. Iveta Jankovičová
Mojmírova 3, Zlaté Moravce
Dátum: 17.12.2020
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0046/2016/E-OZ
FV BREZNO 2 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
Apollo Business Center III, spol. s r.o.
Prievozská 4, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 10.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0021/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1547/2014/E-OZ [PDF]
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 30.06.2022
Poznámka:
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0021/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0024/2014/E-PP [PDF]
Chorvátová Anna - ALFA
Oravická 95, Liesek
Dátum: 22.08.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0022/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1364/2014/E-OZ [PDF]
Minárik Milan, Ing. AUTOSERVIS
Hlavná 363/4, Bytča
Dátum: 08.10.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0022/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2098/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 22.05.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia ER.
Návrh pravidiel zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny v stave núdze v elektroenergetike, pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a pri skúškach stavu núdze (čl. 39).
Príloha k rozhodnutiu č. 0022/2019/E-EU
Kurincová Miroslava, Ing.
Pekná 30/36, Žilina
Dátum: 19.08.2019
Poznámka:
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 28.12.2020
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0486/2017/E