TRAFO ENERGY s.r.o.
Ventúrska 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0076/2021/E-PP (PDF)
Paulina Pavol, Ing.
Farská 15, B-12/D, Michalovce
Dátum: 20.07.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0019/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0072/2015/E-OZ [PDF]
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 17.12.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia BAL.
Návrh aktualizácie podmienok zabezpečovania rovnováhy pre poskytovateľov podporných služieb (čl. 18 BAL).
VIDLIČKA, s.r.o.
Piešťanská 67, Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 13.08.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0019/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0594/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.05.2019
KVARTET, a.s.
Nitrianska cesta 503/60, Partizánske
Dátum: 18.07.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0019/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0042/2019/E [PDF]
MARRONE, s.r.o.
Hlavná ul. 198/30, Dolná Krupá
Dátum: 24.11.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0019/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2271/2014/E-OZ [PDF]
SORUS Energy I., s.r.o.
Palackého 490/3, Nitra
Dátum: 12.11.2021
Poznámka:
Hrdina Libor, Ing.
Teslova 36/51, Bratislava
Dátum: 26.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0019/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1672/2014/E-OZ [PDF]
ELRAMST, s.r.o.
Demjata 137, Demjata
Dátum: 27.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0019/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2430/2014/E-OZ [PDF]
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0019/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0029/2013/E-PP [PDF]
VIKTOR s. r. o.
Kremnická 26, Bratislava
Dátum: 20.07.2017
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 17.12.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia BAL.
Návrh aktualizácie podmienok zabezpečovania rovnováhy pre poskytovateľov podporných služieb (čl. 18 BAL).
Jankal Matej, Ing.
Športová 22, Gelnica
Dátum: 04.09.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0493/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.05.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Technické požiadavky na FRR vymedzené PPS a odmietnutie skupín poskytujúcich FRR z poskytovania FRR (čl. 158 a 159 SO).
Príloha k rozhodnutiu č. 0020/2019/E-EU
DREPAL s.r.o.
Družstevná ulica 450, Spišská Belá
Dátum: 20.08.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1649/2014/E-OZ [PDF]
Slovenergie SK, a.s.
Hroncova 3, Košice
Dátum: 08.02.2021
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0196/2018/E
FV BREZNO 1 s.r.o.
Lazovná 53, Banská Bystrica
Dátum: 20.12.2021
Poznámka:
Apollo Business Center III, spol. s r.o.
Prievozská 4, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 10.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0020/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1546/2014/E-OZ [PDF]