COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Ing. Dušan Kráľ
Vyšehradská 3020/13, Bratislava - mestská časať Petržalka
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0011/2013/E-PP [PDF]
Ostrožovič spol. s r.o.
Nižná 233, Veľká Tŕňa
Dátum: 08.04.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo ruší rozhodnutie číslo 0196/2017/E-OZ (PDF)
DANEX, s.r.o.
Dr. Schaefflera 2, Skalica
Dátum: 22.05.2017
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 14.12.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia RfG.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 7).
Toto rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0013/2018/E-EU.
BREBIS, s.r.o.
U Vulgana 908, Šaštín - Stráže
Dátum: 07.09.2018
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 10.04.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia DCC.
Všeobecné platné požiadavky, frekvenčný vypínací plán (čl. 6).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0017/2019/E-EU
MARADA Real Estates a.s.
Alžbetina 41, Košice
Dátum: 25.06.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0070/2015/E-OZ [PDF]
Pavol Ihnát
Poruba pod Vihorlatom 72, Poruba pod Vihorlatom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0042/2015/E-OZ (PDF)
ID-design, s.r.o.
Rybárska 876/15, Dolný Kubín
Dátum: 21.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1882/2014/E-OZ [PDF]
TRASIMO, s.r.o.
Michalská 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 22.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0222/2022/E-OZ (PDF)
BAMIPA, s.r.o.
Továrenská 1219, Bošany
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.07.2023
Poznámka:
Forum Poprad, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0031/2015/E-PP (PDF)
Šimkovičová Anna
Tekovská Breznica č. 272, Tekovská Breznica
Dátum: 09.04.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo ruší rozhodnutie číslo 2441/2014/E-OZ (PDF)
VIKTOR s. r. o.
Kremnická 26, Bratislava
Dátum: 16.06.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0045/2014/E-OZ [PDF]
Mitráš Slavko
Dukelská 70, Giraltovce
Dátum: 13.08.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0064/2015/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 18.04.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Návrh východísk a metodika analýzy nákladov a prínosov (čl. 156 SO).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0018/2019/E-EU
KVARTET, a.s.
Nitrianska cesta 503/60, Partizánske
Dátum: 18.07.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0237/2019/E [PDF]