Papp Imrich
Palantášska 370, Matúškovo
Dátum: 09.07.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0030/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 02.04.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Metodika pravidiel dimenzovania FCR (rezerv na zachovanie frekvencie) (čl. 153 SO).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0015/2019/E-EU
Mislovič Branislav MUDr.
Borinka
Dátum: 09.05.2019
Poznámka:
Pavol Ihnát
Poruba pod Vihorlatom 72, Poruba pod Vihorlatom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0054/2016/E-OZ (PDF)
Roháčik Branislav, Ing.
Sklené 199, Sklené
Dátum: 14.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2311/2014/E-OZ [PDF]
MAHAVISNU ENERGY s.r.o.
Rozvojová 2, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 13.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2101/2014/E-OZ [PDF]
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
Gen. M. R. Štefánika 3056, Trenčín
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 30.06.2023
Poznámka:
Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4455/89A, Snina
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0046/2013/E-PP [PDF]
Strojárenský vývoj s.r.o.
Brigádnická 1022/38, Bratislava - Devín
Dátum: 05.05.2017
Poznámka:
Lehotský Vladimír
Na Pastierskych 128, Važec
Dátum: 13.07.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0089/2016/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 02.04.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Návrh limitov objemu výmeny a zdieľania FRR (rezerv na obnovenie frekvencie) medzi synchrónnymi oblasťami (čl. 176 a 177 SO).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0016/2019/E-EU
Gajdoš Viktor Ing.
Orechová 61, Humenné
Dátum: 24.06.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0023/2016/E-OZ [PDF]
Pavol Ihnát
Poruba pod Vihorlatom 72, Poruba pod Vihorlatom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2252/2014/E-OZ (PDF)
Kiprich Jozef, Ing.
Piesková 2115/7, Stupava
Dátum: 21.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2237/2014/E-OZ [PDF]
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
Ing. Dušan Kráľ
Vyšehradská 3020/13, Bratislava - mestská časať Petržalka
Dátum: 11.07.2023
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0011/2013/E-PP [PDF]
Ostrožovič spol. s r.o.
Nižná 233, Veľká Tŕňa
Dátum: 08.04.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo ruší rozhodnutie číslo 0196/2017/E-OZ (PDF)
DANEX, s.r.o.
Dr. Schaefflera 2, Skalica
Dátum: 22.05.2017