Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 02.05.2023
Poznámka:
OC PREŠOV, s.r.o.
Gorkého 205/3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0015/2020/E-PP [PDF]
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)
Štefánikova 54, Nitra
Dátum: 04.04.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1752/2014/E-OZ (PDF)
Ing. Jozef Krchnávek - EURO NOVA d.s.
Sklárska 10, Nemšová
Dátum: 25.04.2017
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 19.09.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Pravidlá nominácie pre fyzické prenosové práva pre hranice ponukovej oblasti medzi Rakúskom, Chorvátskom, ČR, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, SR a Slovinskom (PTR - physical transmission righ
DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
Dunajské nábrežie 14, Komárno
Dátum: 15.01.2019
Poznámka:
PROVEST, spol. s r.o.
Oravická 1771, Trstená
Dátum: 28.06.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0219/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.03.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Regionálne požiadavky na harmonizované pravidlá prideľovania (regional HAR – harmonised allocation rules, čl. 52 FCA).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0012/2019/E-EU
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 20.02.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0065/2017/E-KV [PDF]
Viliam Holý - ELBA.H
Školská 20, Nová Baňa
Dátum: 03.06.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2294/2014/E-OZ [PDF]
BioREn BB s.r.o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 11.10.2021
Poznámka:
Energy Europe, SE
Kopčianska 10, Bratislava
Dátum: 06.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0195/2018/E [PDF]
Ján Murín - TOMS
Jesenského 745/6, Detva
Dátum: 02.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1367/2014/E-OZ (PDF)
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 17.01.2023
Poznámka:
Malík Martin
Malá Paka 393, Veľká Paka
Dátum: 12.06.2023
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0008/2017/E-PP [PDF]
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)
Štefánikova 54, Nitra
Dátum: 04.04.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1369/2014/E-OZ (PDF)
ViOn - ENERGO, s.r.o.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
Dátum: 25.04.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1274/2014/E-OZ [PDF]
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dúbravská cesta 9, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 28.06.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0217/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 01.04.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia HVDC
Všeobecné platné požiadavky (čl. 5)
Príloha k rozhodnutiu číslo 0013/2019/E-EU