Venas Group, a.s.
Skladná 6, Streda nad Bodrogom
Dátum: 05.04.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0090/2017/E-KV [PDF]
ROYAL ENERGY s. r. o.
Stará spišská cesta 20/A, Košice - mestská časť Sever
Dátum: 22.09.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1741/2014/E-OZ [PDF]
PRIMA Revúca, s.r.o.
Mokrá Lúka 278 , Mokrá Lúka
Dátum: 11.10.2021
Poznámka:
Chalupka Rasťo, Mgr.
Ivana Krasku 1122/9, Revúca
Dátum: 14.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2078/2014/E-OZ [PDF]
Karpiš Peter, Ing.
Lúčna 3, Prievidza
Dátum: 30.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2192/2014/E-OZ (PDF)
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 17.01.2023
Poznámka:
AUTO ŠUTĽÁK, s.r.o.
Mostová 8 , Sečovce
Dátum: 13.06.2023
Poznámka:
BBF energy, s.r.o.
Podskala 3240, Spišská Nová Ves
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0016/2014/E-PP [PDF]
Lehotský Vladimír
Na Pastierskych 128, Važec
Dátum: 12.05.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1563/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 12.11.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia RfG.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 7).
Papp Imrich
Palantášska 370, Matúškovo
Dátum: 09.07.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0030/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 02.04.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Metodika pravidiel dimenzovania FCR (rezerv na zachovanie frekvencie) (čl. 153 SO).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0015/2019/E-EU
Mislovič Branislav MUDr.
Borinka
Dátum: 09.05.2019
Poznámka:
Pavol Ihnát
Poruba pod Vihorlatom 72, Poruba pod Vihorlatom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0054/2016/E-OZ (PDF)
Roháčik Branislav, Ing.
Sklené 199, Sklené
Dátum: 14.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2311/2014/E-OZ [PDF]
MAHAVISNU ENERGY s.r.o.
Rozvojová 2, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 13.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2101/2014/E-OZ [PDF]
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
Gen. M. R. Štefánika 3056, Trenčín
Dátum: 18.01.2023
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 30.06.2023
Poznámka:
Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4455/89A, Snina
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0046/2013/E-PP [PDF]
Strojárenský vývoj s.r.o.
Brigádnická 1022/38, Bratislava - Devín
Dátum: 05.05.2017
Poznámka: