Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.03.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Metodika opatrení na zníženie FRCE vyžadovaním zmien vo výrobe alebo spotrebe jednotiek na výrobu elektriny alebo odberných jednotiek (čl. 152 ods. 16 SO).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0010/2019/E-EU
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 23.10.2019
Poznámka:
PLYNEX s. r. o.
Niklová huť, Sereď
Dátum: 04.02.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0061/2017/E-OZ [PDF]
Slovenergie SK, a.s.
Hroncova 3, Košice
Dátum: 30.11.2020
Poznámka:
Boršč Mikuláš MVE
Stavebná 2151/53, Trebišov
Dátum: 23.04.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1377/2014/E-OZ [PDF]
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 02.09.2021
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0112/2018/E [PDF]
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0444/2014/E-OZ [PDF]
Martin Murín
Jesenského 6, Detva
Dátum: 02.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1365/2014/E-OZ (PDF)
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 12.01.2023
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 26.04.2023
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2015/E-PP [PDF]
Gorej Ján, G-Tech
Teriakovce 140, Teriakovce
Dátum: 04.04.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0999/2014/E-OZ (PDF)
Čech Peter - STRATUS
Útulná 2056/11, Rožňava
Dátum: 21.04.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0021/2016/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 19.09.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Metodika spoločného sieťového modelu (CGM - common grid model, čl. 67 a 70 SO).
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 05.12.2018
Poznámka:
Křesťanský institut pro životní prostředí - PaV, z.s.
Javorník nad Veličkou 232, Javorník nad Veličkou, ČR
Dátum: 03.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2236/2014/E-OZ [PDF]
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 10.04.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia DCC.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 6).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0011/2019/E-EU
LF Group s. r. o.
Boženy Němcovej 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 04.02.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2340/2014/E-OZ [PDF]
MALICO s. r. o. v konkurze
Lukov 158, Lukov
Dátum: 12.05.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0154/2017/E-OZ [PDF]
Lexus s. r. o.
Pekná cesta 15, Bratislava
Dátum: 29.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0070/2017/E-OZ [PDF]