Viliam Holý - ELBA.H
Školská 20, Nová Baňa
Dátum: 03.06.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2294/2014/E-OZ [PDF]
BioREn BB s.r.o.
Sládkovičova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 11.10.2021
Poznámka:
Energy Europe, SE
Kopčianska 10, Bratislava
Dátum: 06.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0195/2018/E [PDF]
Ján Murín - TOMS
Jesenského 745/6, Detva
Dátum: 02.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1367/2014/E-OZ (PDF)
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 17.01.2023
Poznámka:
Malík Martin
Malá Paka 393, Veľká Paka
Dátum: 12.06.2023
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0008/2017/E-PP [PDF]
ViOn - ENERGO, s.r.o.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
Dátum: 25.04.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1274/2014/E-OZ [PDF]
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Dátum: 28.06.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0217/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 01.04.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia HVDC
Všeobecné platné požiadavky (čl. 5)
Príloha k rozhodnutiu číslo 0013/2019/E-EU
Drenka Otto, Ing.
Dovalovo 343, Liptovský Hrádok
Dátum: 25.03.2019
Poznámka:
ETOP POWER PLANT B, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín
Dátum: 18.08.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0058/2018/E-OZ [PDF]
Brodniansky Peter
Lipová 10766/5F, Martin
Dátum: 15.12.2021
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 01.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0031/2017/E-OZ [PDF]
Szilvásy Ladislav
Budovateľská 27, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 05.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1821/2014/E-OZ [PDF]
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 17.01.2023
Poznámka:
Kabina Róbert, Ing.
Nové Záhrady III. 16567/12, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 13.06.2023
Poznámka:
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0007/2017/E-PP (PDF)
Nadácia Ekopolis
Komenského 21, Banská Bystrica
Dátum: 24.10.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0218/2017/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 02.04.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Návrh limitov objemu výmeny a zdieľania RR (nahradzujúcich rezerv) medzi synchrónnymi oblasťami (čl. 178 a 179 SO).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0014/2019/E-EU