ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 26.04.2023
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2015/E-PP [PDF]
Čech Peter - STRATUS
Útulná 2056/11, Rožňava
Dátum: 21.04.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0021/2016/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 19.09.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Metodika spoločného sieťového modelu (CGM - common grid model, čl. 67 a 70 SO).
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 05.12.2018
Poznámka:
Křesťanský institut pro životní prostředí - PaV, z.s.
Javorník nad Veličkou 232, Javorník nad Veličkou, ČR
Dátum: 03.05.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2236/2014/E-OZ [PDF]
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 10.04.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia DCC.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 6).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0011/2019/E-EU
LF Group s. r. o.
Boženy Němcovej 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 04.02.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2340/2014/E-OZ [PDF]
MALICO s. r. o. v konkurze
Lukov 158, Lukov
Dátum: 12.05.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0154/2017/E-OZ [PDF]
Lexus s. r. o.
Pekná cesta 15, Bratislava
Dátum: 29.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0070/2017/E-OZ [PDF]
TOMS - SK, s.r.o.
Jesenského 6, Detva
Dátum: 02.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1389/2014/E-OZ (PDF)
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 16.01.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 02.05.2023
Poznámka:
OC PREŠOV, s.r.o.
Gorkého 205/3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0015/2020/E-PP [PDF]
Ing. Jozef Krchnávek - EURO NOVA d.s.
Sklárska 10, Nemšová
Dátum: 25.04.2017
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 19.09.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Pravidlá nominácie pre fyzické prenosové práva pre hranice ponukovej oblasti medzi Rakúskom, Chorvátskom, ČR, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, SR a Slovinskom (PTR - physical transmission righ
DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.
Dunajské nábrežie 14, Komárno
Dátum: 15.01.2019
Poznámka:
PROVEST, spol. s r.o.
Oravická 1771, Trstená
Dátum: 28.06.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0219/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.03.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia FCA.
Regionálne požiadavky na harmonizované pravidlá prideľovania (regional HAR – harmonised allocation rules, čl. 52 FCA).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0012/2019/E-EU
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 20.02.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0065/2017/E-KV [PDF]