Mislovič Branislav MUDr.
Borinka
Dátum: 09.05.2019
Poznámka:
Pavol Ihnát
Poruba pod Vihorlatom 72, Poruba pod Vihorlatom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0054/2016/E-OZ (PDF)
Roháčik Branislav, Ing.
Sklené 199, Sklené
Dátum: 14.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2311/2014/E-OZ [PDF]
MAHAVISNU ENERGY s.r.o.
Rozvojová 2, Košice - mestská časť Juh
Dátum: 13.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2101/2014/E-OZ [PDF]
Strojárenský vývoj s.r.o.
Brigádnická 1022/38, Bratislava - Devín
Dátum: 05.05.2017
Poznámka:
Lehotský Vladimír
Na Pastierskych 128, Važec
Dátum: 13.07.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0089/2016/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 02.04.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Návrh limitov objemu výmeny a zdieľania FRR (rezerv na obnovenie frekvencie) medzi synchrónnymi oblasťami (čl. 176 a 177 SO).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0016/2019/E-EU
Gajdoš Viktor Ing.
Orechová 61, Humenné
Dátum: 24.06.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0023/2016/E-OZ [PDF]
Pavol Ihnát
Poruba pod Vihorlatom 72, Poruba pod Vihorlatom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2252/2014/E-OZ (PDF)
Kiprich Jozef, Ing.
Piesková 2115/7, Stupava
Dátum: 21.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2237/2014/E-OZ [PDF]
DANEX, s.r.o.
Dr. Schaefflera 2, Skalica
Dátum: 22.05.2017
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 14.12.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia RfG.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 7).
Toto rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0013/2018/E-EU.
BREBIS, s.r.o.
U Vulgana 908, Šaštín - Stráže
Dátum: 07.09.2018
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 10.04.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia DCC.
Všeobecné platné požiadavky, frekvenčný vypínací plán (čl. 6).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0017/2019/E-EU
MARADA Real Estates a.s.
Alžbetina 41, Košice
Dátum: 25.06.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0070/2015/E-OZ [PDF]
Pavol Ihnát
Poruba pod Vihorlatom 72, Poruba pod Vihorlatom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0042/2015/E-OZ (PDF)
ID-design, s.r.o.
Rybárska 876/15, Dolný Kubín
Dátum: 21.04.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1882/2014/E-OZ [PDF]
TRASIMO, s.r.o.
Michalská 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 22.06.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0222/2022/E-OZ (PDF)
VIKTOR s. r. o.
Kremnická 26, Bratislava
Dátum: 16.06.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0045/2014/E-OZ [PDF]
Mitráš Slavko
Dukelská 70, Giraltovce
Dátum: 13.08.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0064/2015/E-OZ [PDF]