Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 06.09.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia BAL.
Výnimka pre oddelené obstarávanie disponibility služby typu sekundárna regulácia výkonu (SRV) (čl. 32 BAL).
Plastika, a.s.
Novozámocká 222, Nitra
Dátum: 03.12.2018
Poznámka:
AB Reality Investment s. r. o.
Jozefa Hagaru 9, Bratislava
Dátum: 19.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0768/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.03.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Metodika výpočtu plánovaných výmen pre vnútrodenný trh (ID methodology for calculating scheduled exchanges, čl. 56 CACM).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0009/2019/E-EU
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 16.09.2019
Poznámka:
EVAX Slovakia, s.r.o.
Ruskovce 36, Ruskovce
Dátum: 31.01.2019
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2019/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 2488/2014/E-OZ [PDF]
Minárová Zdenka
Ulica Rudolfa Hanáka 3746/33, Nitra
Dátum: 21.04.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2020/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0990/2014/E-OZ [PDF]
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 06.07.2021
Poznámka:
ENZO, s.r.o.
Kostolná Ves 201, Nitrianske Rudno
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2021/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0345/2014/E-OZ [PDF]
Marek Murín
Jesenského 745/6, Detva
Dátum: 02.05.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1388/2014/E-OZ (PDF)
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 12.01.2023
Poznámka:
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 06.04.2023
Poznámka:
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0037/2013/E-PP [PDF]
Klaudia Čamblíková
Jácová 834/24, Pata
Dátum: 04.04.2024
Poznámka:
Čech Peter - STRATUS
Útulná 2056/11, Rožňava
Dátum: 21.04.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0020/2016/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 13.09.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Určenie blokov regulácie frekvencie a činného výkonu (LFC blocks - load-frequency control blocks, čl. 141 SO). br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0007/2022/E-ZR
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o.
Továrenská 532, Senica
Dátum: 03.12.2018
Poznámka:
AB Reality Investment s. r. o.
Jozefa Hagaru 9, Bratislava
Dátum: 19.03.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0767/2014/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.03.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia SO.
Metodika opatrení na zníženie FRCE vyžadovaním zmien vo výrobe alebo spotrebe jednotiek na výrobu elektriny alebo odberných jednotiek (čl. 152 ods. 16 SO).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0010/2019/E-EU
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 23.10.2019
Poznámka: