Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 11.01.2022
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 23.11.2022
Poznámka:
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 26.04.2022
Poznámka:
MVE Trenčín s.r.o.
Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín
Dátum: 03.02.2022
Poznámka:
Igor Dibdiak - DREVOVÝROBA
Potočná 13, Michalová
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0052/2015/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 23.01.2023
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 10.11.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 18.04.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka:
Buzitka obnoviteľné zdroje a. s.
Zvolenská 22, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0023/2015/E-PP [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.06.2017
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Metodika spoločného sieťového modelu (CGM - common grid model, čl. 17 CACM).
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 06.10.2017
Poznámka:
GREEN POWER RS, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 04.11.2016
Poznámka:
STEEL-MAX, s.r.o.
Račianska 155, Bratislava
Dátum: 26.04.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2017/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0237/2014/E-OZ [PDF]
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 31.01.2018
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Záložná metodika (Back-up methodology, čl. 36 CACM).
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Osloboditeľov 37, Košice
Dátum: 26.11.2018
Poznámka:
UNICORN - ESK, s.r.o.
Poštová č. 58, Tornaľa
Dátum: 31.01.2018
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 03.01.2018
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2018/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0003/2018/E-KV [PDF]
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 29.01.2019
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia RfG.
Všeobecné platné požiadavky, plán nastavenia frekvenčného odľahčenia (čl. 7).
Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0018/2018/E-EU a rozhodnutie č. 0014/2018/E-EU