Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 11.01.2022
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 23.11.2022
Poznámka:
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 26.04.2022
Poznámka:
MVE Trenčín s.r.o.
Trenčianske Biskupice 7051, Trenčín
Dátum: 03.02.2022
Poznámka:
Igor Dibdiak - DREVOVÝROBA
Potočná 13, Michalová
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2022/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0052/2015/E-OZ [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 23.01.2023
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 10.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0196/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0196/2023/E-ZR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 18.04.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 04.12.2023
Poznámka:
Buzitka obnoviteľné zdroje a. s.
Zvolenská 22, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 05.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2023/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 0023/2015/E-PP [PDF]
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 06.02.2024
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 19.12.2023
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 10.01.2024
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 08.01.2024
Poznámka:
FECUPRAL, spol. s r.o.
Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš
Dátum: 10.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2024/E-ZR ruší rozhodnutie číslo 1997/2014/E-OZ (PDF)
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 14.06.2017
Poznámka: Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Metodika spoločného sieťového modelu (CGM - common grid model, čl. 17 CACM).
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 06.10.2017
Poznámka:
GREEN POWER RS, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 04.11.2016
Poznámka: