Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 24.03.2020
Poznámka:
TOPOS Tovarníky a.s.
Odbojárov 294/10, Tovarníky
Dátum: 09.03.2020
Poznámka:
KOSIT a.s.
Rastislavova 98, Košice
Dátum: 06.03.2020
Poznámka:
C m c, spol. s r.o.
Bottova 1522, Detva
Dátum: 06.03.2020
Poznámka:
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 06.03.2020
Poznámka:
Slovenergie SK, a.s.
Hroncova 3, Košice
Dátum: 27.02.2020
Poznámka:
Slovenergie SK, a.s.
Hroncova 3, Košice
Dátum: 27.02.2020
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 25.02.2020
Poznámka:
IT ENERGY, s.r.o.
Bernolákova 14/B, Banská Bystrica
Dátum: 21.02.2020
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 20.02.2020
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 19.02.2020
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 05.02.2020
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 05.02.2020
Poznámka:
Hetech, a.s.
Malokrasňanská 6, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 05.02.2020
Poznámka:
NAFTA a.s.
Votrubova 1, Bratislava
Dátum: 05.02.2020
Poznámka:
NAWARA s.r.o.
Banská Belá 49, Banská Belá
Dátum: 03.02.2020
Poznámka:
IT Real s.r.o.
Bernolákova 14/B, Banská Bystrica
Dátum: 30.01.2020
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 28.01.2020
Poznámka:
Eugen Komár EKO
Kolonica 38, Stakčín
Dátum: 27.01.2020
Poznámka:
MM ENERG, s.r.o.
M. Pišúta 4480/13, Liptovský Mikuláš
Dátum: 20.01.2020
Poznámka: