eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 06.02.2017
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 01.02.2017
Poznámka:
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 23.01.2017
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 20.02.2017
Poznámka:
ALPIQ ENERGY SE
Jungmannova 26/15, Nové Město, Praha 1
Dátum: 05.06.2017
Poznámka:
Obaly S O L O , s.r.o.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 09.02.2017
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 26.01.2018
Poznámka:
Larea s.r.o.
Elektrárenská 1, Bratislava
Dátum: 29.01.2018
Poznámka:
2 Common Trade, s.r.o.
Radničné námestie 25, Bardejov
Dátum: 10.01.2018
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 16.02.2018
Poznámka:
JASPLASTIK-SK spol. s r.o.
Sídl. SNP 997/18, Galanta
Dátum: 06.09.2018
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 25.11.2019
Poznámka:
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 07.01.2019
Poznámka:
Venas Group, a.s.
Skladná 6, Streda nad Bodrogom
Dátum: 31.01.2019
Poznámka:
I. S. Servis s. r. o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 15.02.2019
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 18.02.2019
Poznámka:
European Commodity Clearing AG
Augustusplatz 9, Leipzig
Dátum: 15.02.2019
Poznámka:
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 25.02.2019
Poznámka:
Eugen Komár EKO
Kolonica 38, Stakčín
Dátum: 27.01.2020
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 19.02.2020
Poznámka: