Doprastav, a.s.
Drieňová 27, Bratislava
Dátum: 23.11.2020
Poznámka:
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 19.11.2020
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 18.11.2020
Poznámka:
Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, Nové Zámky
Dátum: 18.11.2020
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 12.11.2020
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 12.11.2020
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 12.11.2020
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 12.11.2020
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 11.11.2020
Poznámka:
Okresné stavebné bytové družstvo
sídlisko SNP 1936, Považská Bystrica
Dátum: 02.11.2020
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.10.2020
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 22.10.2020
Poznámka:
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 19.10.2020
Poznámka:
GSM Partner spol. s r.o.
Námestie Slobody 28, Humenné
Dátum: 19.10.2020
Poznámka:
ENSTRA Facilities Management s.r.o.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 30.09.2020
Poznámka:
STM POWER a.s.
Lieskovec 598/75, Dubnica nad Váhom
Dátum: 18.09.2020
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 26.08.2020
Poznámka:
IDOS Humenné, s.r.o.
Dubová 13, Humenné
Dátum: 24.08.2020
Poznámka:
TrailStone GmbH
Hardenbergstrasse 27, Am Zoofenster, Berlín
Dátum: 18.08.2020
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 03.07.2020
Poznámka: