ZVS holding, a.s.
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 24.04.2007
Poznámka:
ZVS holding, a.s.
Šoltésovej 5, KOŠICE
Dátum: 21.10.2011
Poznámka:
ZVS holding, a.s.
Ľ. Štúra 1, Dubnica nad Váhom
Dátum: 15.06.2015
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0045/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0045/2023/E-ZR
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 22.07.2021
ZSE Distribúcia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 20.06.2007
Poznámka:
ZSE Distribúcia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 27.12.2007
Poznámka:
ZSE Distribúcia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 24.10.2008
Poznámka:
ZSE Distribúcia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 09.12.2008
Poznámka:
ZSE Distribúcia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 23.12.2009
Poznámka:
ZSE Distribúcia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 22.11.2010
Poznámka:
ZSE Distribúcia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 21.02.2011
Poznámka:
ZSE Distribúcia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 22.02.2012
Poznámka: , 3027-2011-BA
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava
Dátum: 24.06.2008
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 27.03.2013
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 19.12.2008
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 03.04.2009
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 30.11.2011
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 16.09.2013
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 30.11.2018
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 27.03.2020